Logo Kernvisie methode

Het zit er wel in maar het komt er niet uit

8 tips voor kinderen die vastlopen op school

downloads

Het zit er wel in maar het komt er niet uit

Ondanks alle energie die je er in stopt komen sommige kinderen niet uit de verf. Schoolprestaties blijven achter bij de verwachtingen en toch zouden ze ondanks alles tot veel meer in staat moeten zijn. 

Herken je het?

Veel van de leerkrachten waar ik mee werk kunnen de leerlingen uit hun klas die in dit plaatje passen zo uittekenen.

Volgens de toetsen presteren ze onder de maat, maar op andere momenten zie je dat ze hartstikke slim zijn. 

Toch gaan we op basis van die toetsen twijfelen aan het vermogen van leerlingen en worden er allerlei onderzoeken gestart.

Vaak leiden die onderzoeken wel tot labels, maar zelden tot een oplossing waar de leerling  echt wat aan heeft. Die is er overigens wel!

15 jaar met deze kinderen werken – juist buiten de vaste procedures en protocollen van bijvoorbeeld dyslexiebehandelingen – hebben enorm veel inzichten opgeleverd over hoe het anders kan.

Als jij je niet langer handelingsverlegen wil voelen, lees dan mijn e-book. Het laat je vanuit verschillende perspectieven naar dit probleem kijken en is de eerste stap naar leren vanuit een stevige basis.

In het GRATIS e-book Het zit er wel in maar het komt er niet uit:

  • breng ik de perspectieven van zowel leerkracht, ouders als kind in beeld
  • vertel ik je meer over de verschillende manieren van denken en doen
  • leg ik uit waarom het misgaat op school
  • en geef ik je praktische tips om deze kinderen te helpen

Vanaf het moment dat ik met kinderen ben gaan werken heb ik steeds aan hen gevraagd: ‘Wat gebeurt er in je hoofd wanneer je dat doet?’ De grootste bron van informatie zit voor m’n neus in m’n eigen praktijk. Kinderen geven je zoveel informatie over hoe het bij hen werkt en welke strategieën ze ontwikkelen om tot oplossingen te komen. We vergeten het vaak gewoon te vragen.

De wetenschap achter het onderwijs en leerproblemen zoals dyslexie is steeds meer afgedwaald naar wat er in het brein gebeurt. Men is op zoek naar waarom het verkeerd gaat bij het kind en meester in het vaststellen dat er een probleem is. Maar moeten we kinderen niet gewoon zo helpen dat ze binnen hun mogelijkheden en talenten verder kunnen?

Wim Bouman

Ontwikkelaar Kernvisie methode